Norel prosjekterer, designer og installerer brannalarmanlegg for de fleste bygg og miljøer. Vi har kompetanse og lisenser på de fleste systemer og løsninger på markedet. Når du benytter deg av oss som din leverandør av brannsikring, foretar vi den fysiske installasjonen og programmerer og idriftsetter anlegget.

Vanlige feil på brannalarmanlegg

Dersom det oppstår en feil eller mangel på ditt brannalarmsystem, kan det få fatale konsekvenser. Har melderen for eksempel feil informasjon, vil alarmen gå og brannvesenet rykke ut, men de vet ikke hvilken enhet alarmen kommer fra. Dette kan i verste fall føre til at brannvesenet ikke rekker frem i tide.

Typiske feil på et brannalarmanlegg er:

  • feil plassering av detektorer (for nærme ventilasjon og vegg)
  • mangelfull deteksjon
  • mangelfull dekning av alarmorganer (klokker og sirener)
  • feil teksting av detektorer i forhold til bygg (ofte grunnet feil tekstunderlag, programmering og ombygging)
  • feil/mangelfull O-plan
  • styringer virker ikke (eksempelvis heis, lydkutt, lystenning, åpning av rømningsdører, stopp i ventilasjon etc.)

Kontroll av installerte brannalarmanlegg

Alle installerte brannalarmanlegg skal ha en avtalefestet årlig kontroll og det stilles krav til at denne skal utføres av et godkjent foretak. En slik kontroll omfatter visuell kontroll av anlegget opp mot regelverket, i tillegg til funksjonsprøving av sentralutstyr, detektorer og styrefunksjoner. Gjennom kontrollen får brukere også opplæring i hvordan man unngår uønskede alarmer og andre forebyggende tiltak.

Under en årlig kontroll sikrer man at anleggets funksjonalitet og dekningsområde er ivaretatt i forhold til eventuelle endringer i bygning og bruk. Ved å benytte et sertifisert selskap til å utføre årlig kontroll av et brannalarmanlegg vil man kunne forlenge levetiden og redusere driftskostnader.

Alle kontroller skal dokumenteres med en kontrollrapport som viser hva som er kontrollert, hvordan det er kontrollert og resultatet av kontrollen med avvik eller anmerkninger.

Ettersyn av brannalarmanlegg

Selv om brannalarmanlegget følges opp årlig av din leverandør, er det viktig at eier selv tar ansvar for å holde øye med brannalarmanlegget. Ettersyn innebærer den enkle egenkontrollen eier gjør selv av en installasjon eller et brannsikringstiltak. En slik jevnlig egenkontroll sikrer at funksjonen ikke svekkes som følge av driftsmessige endringer eller feil som kan ha oppstått etter montering.
Leverandøren bør forklare hva dette ettersynet skal omfatte og gi tilstrekkelig opplæring, slik at eier faktisk kan utføre kontrollen på egenhånd. Ettersyn av brannalarmanlegg bør inneholde:

  • en funksjonstest av et utvalg detektorer
  • testing av alarmoverføring
  • utbedring av eventuelle registrerte feil
  • notering av all testing og kontroll i kontrolljournalen

Vedlikehold av brannalarmanlegg

Dersom det oppdages feil eller mangler ved brannalarmanlegget, bør dette repareres eller skiftes ut umiddelbart. Det er eiers plikt å sørge for at det blir utført service på brannsikringstiltak, slik at installasjonen fungerer som forutsatt.
Vedlikehold av brannalarmanlegg må utføres av personell med fagmessig kompetanse og arbeidet skal dokumenteres.

Prosjektering av brannalarm

En prosjektering av brannalarm er todelt og består av prosjektering av funksjon og teknisk prosjektering. Den funksjonelle prosjekteringen skal henge sammen med brannkonseptet og brannalarmorganiseringen på bygningen. Den tekniske prosjekteringen skal sørge for at det tekniske utstyret som monteres står i tråd med den funksjonelle prosjekteringen og at denne virker i praksis.

Vår installasjonsavdeling har lang og bred erfaring med å foreta installasjoner i de fleste miljøer og bygg. Hvert år utfører serviceavdelingen kontroll av nærmere 800 brann- og sikkerhetsanlegg, i tillegg til å utføre call out service innenfor alle våre produktområder. Ved å velge oss som serviceleverandør etter installasjon, har du kun ett firma å forholde deg til. Dette gjelder også for utbedringer, utvidelser og reparasjoner.


Elektriker Oslo
Elektriker Akershus
Brannsikkerhet
Brannkonsulent
Brannsikring
Brannalarm
Brannteknisk prosjektering
Brannvern
Brannalarmanlegg
Elbil Oslo
Elbil Akershus

Sertifiseringer

Sentralt godkjent
Godkjent for ansvarsrett
Ekomnett autorisasjon
Registrert elinstallatør
Ekomnettautorisasjon

Kontakt

Norel AS
Østre Aker vei 243, 0976 Oslo

Tlf: 22 67 87 87 

E-mail: post@norel.no

Se oss på kart