For å sikre at boligen har tilstrekkelig brannsikkerhet bør forebyggende tiltak og riktig utstyr være på plass. Her er en liste over hva ditt hjem bør være utstyrt med:

Brannslokkeapparat

Den vanligste formen for brannsikkerhet i hjemmet er brannslokkeapparater. Godkjent slokkeutstyr er påbudt i alle boliger og fritidsboliger. De fleste velger et pulverapparat, og dette skal plasseres på et synlig sted i boligen. Enten i entreen eller ved soverommene. For ekstra brannsikkerhet kan det være lurt å installere en husbrannslange eller et skum-/vannapparat i tillegg.

Sørg for at slokkeutstyret sjekkes av kyndig fagpersonell hvert 5. år. I tillegg bør du jevnlig gjennomgå en egenkontroll og sjekke at utstyret er klart til bruk. Sjekk at manometerpilen på håndslokkeren står på det grønne feltet og vend apparatet opp ned for å unngå at pulveret klumper seg. Du skal kunne høre at pulveret flytter på seg. Sjekk også at plomberingen er intakt.

Røykvarsler

Røykvarsleren er hjemmets viktigste livredder ved brann, og gull verdt for god brannsikkerhet i hjemmet. Tidlig varsling øker sjansen for at du og familien kommer dere ut i tide. Det er derfor viktig at du velger riktig røykvarsler og at de blir hengt opp på de mest gunstige stedene i huset.

Vi anbefaler optiske røykvarslere med trådløs sammenkobling for best brannsikkerhet. Disse reagerer som regel raskere enn ioniske røykvarslere. At de er sammenkoblet innebærer at alle husets røykvarslere vil gå av samtidig, straks en av dem oppdager røyk. Du bør sette opp minst en røykvarsler i hver etasje og det anbefales at man dekker boligen med én røykvarsler for hver 60 kvadratmeter. Avstanden mellom dem bør ikke være mer enn 12 meter. Man bør også henge opp røykvarslere på alle soverom og øverst i trappen.

En generell regel er å henge opp røykvarsleren på rommets høyeste punkt der taket er flatt, og minst 50 centimeter fra veggen. Ved skråtak skal varsleren henges opp rundt en meter fra mønet.

Brannalarmanlegg

For fullverdig brannsikkerhet kan det lønne seg å ha et brannalarmanlegg knyttet opp mot en hussentral, et alarmselskap eller direkte til brannvesenet. Dette blir stadig mer vanlig i norske hjem og utgjør en ekstra brannsikkerhet for deg og din familie.
Et brannalarmanlegg sikrer tidlig varsling og er i mange tilfeller koblet opp mot en døgnåpen alarmstasjon. Dermed kan du føle deg ekstra trygg, uavhengig om du er hjemme eller ikke.

Vedlikehold

Godt vedlikehold av apparater og røykvarslere er viktig for å holde din brannsikkerhet på topp. Røykvarsleren bør testes minst én gang i måneden og etter hver gang du har vært bortreist over lengre tid. På nyere røykvarslere vil det være nok å holde inn testknappen i et par sekunder.

Du bør også bytte batteri ved jevne mellomrom, gjerne en gang i året. De fleste røykvarslere vil gi fra seg korte pip når batteriet begynner å bli dårlig. I dag er det også mulig å koble egne røykvarslere til strømnettet. På lik linje med andre elektroniske apparater har også røykvarslere begrenset levetid. Over tid vil de fylles opp av støv og fett og det anbefales derfor at røykvarslere byttes ut minst hvert tiende år.

Brannøvelse

For å sette ekstra fokus på brannsikkerhet i hjemmet, bør alle hjem gjennomføre en brannøvelse med alle beboere en til to ganger i året. Da øker du forutsetningen for at du og familien gjør de riktige tingene i riktig rekkefølge dersom det skulle begynne å brenne. Brannøvelsen bør tilpasses hver enkelts livssituasjon og boforhold.

Dersom du bor alene kan det være lurt å notere deg hvilke rømningsveier du har, hvor slokkeutstyret er plassert og om du skal varsle andre enn brannvesenet. Tenk nøye gjennom ulike scenarioer. Bor du derimot sammen med andre bør dere avtale hvem som skal gjøre hva. Hvem varsler, hvem skal slokke og hvor møtes dere på utsiden? Har husholdningen barn bør dere i tillegg trene på hva som skal skje ved en eventuell brann. Sørg for at barna er trygge på hvor de skal gå.

Husk at riktig brannsikkerhet avhenger av slags bolig du bor i. Bor du i en enebolig for eksempel er hovedregelen at du skal komme deg ut i sikkerhet. Bor du en bygård eller blokk kan det hende at det faktisk er tryggere å bli i leiligheten dersom korridor og trappeoppgang er fylt av røyk.


Elektriker Oslo
Elektriker Akershus
Brannsikkerhet
Brannkonsulent
Brannsikring
Brannalarm
Brannteknisk prosjektering
Brannvern
Brannalarmanlegg
Elbil Oslo
Elbil Akershus

Sertifiseringer

Sentralt godkjent
Godkjent for ansvarsrett
Ekomnett autorisasjon
Registrert elinstallatør
Ekomnettautorisasjon

Kontakt

Norel AS
Østre Aker vei 243, 0976 Oslo

Tlf: 22 67 87 87 

E-mail: post@norel.no

Se oss på kart