En brannalarm skal varsle umiddelbart for å redde personer og materielle verdier.

En brannalarm skal oppdage og varsle om brann og røykutvikling. Et brannalarmanlegg består som regel av en sentral med detektorsløyfer for oppdagelse av brann og røyk, klokkekurser for varsling og releutganger for alarmering og feilvarsling. Sentralen er koblet til strømnettet.

Brannalarmanlegg kan deles i tre typer: konvensjonell-, adresserbar- og kombinert brannalarm.

Konvensjonelt brannanlegg

I et konvensjonelt brannanlegg er detektorene koblet i serie på hver sløyfe med en endemotstand. Maksimalt antall detektorer pr.sløyfe er 32 detektorer. Utløst alarm på sløyfa vil kun gi en generell alarmtekst som er lik for alle detektorer på sløyfa.

Adresserbart brannanlegg

Ved et adresserbart anlegg er sløyfen lagt opp som en loop. Detektorene får spenning fra sentralen på sløyfen, slik som ved et konvensjonelt brannanlegg, men hver detektor har i tillegg en individuell adresse som kommuniserer med sentralen på sløyfekabelen. Dermed kan hver enkelt detektor programmeres hver for seg og deles inn i soner. Det fremkommer en individuell detektortekst for hver detektor og utløst alarm kan stedslokaliseres raskt.
Man kan også koble varslingsenheter til sløyfen. For eksempel kan man ved en slik brannalarm velge å programmere en egen varslingsenhet til en del av bygget, selv om detektorene er koblet til samme sløyfe som resten av bygget.

Brannalarm tilkoblet alarmsentral

I dag finnes det utallige brannalarmer å velge mellom. Ved å gå til anskaffelse av en brannalarm tilknyttet en alarmsentral får du en ekstra trygghet på at boligen er sikret, selv om du ikke er hjemme når alarmen går.

Sjekk oss ut på Google her!

Prosjektering av brannalarm

Norel AS prosjekterer, designer og installerer brannalarmanlegg for de fleste miljøer og bygg. En brannalarm skal prosjekteres slik at den fungerer pålitelig i enhver normal driftssituasjon som bygget er godkjent for.

En prosjektering av brannalarm er viktig for å sikre at brannkonsept og brannorganisering henger sammen. Prosjekteringen er todelt: prosjektering av funksjon og teknisk prosjektering. Den funksjonelle prosjekteringen sørger for at brannkonsept og organisering står i tråd til byggets krav. Den tekniske prosjekteringen sørger for at det tekniske utstyret som skal monteres virker i praksis.

Ved en prosjektering er det viktig å avdekke om det er:

  • feil plassering av detektorer (for nærme ventilasjon og vegg)
  • mangelfull deteksjon
  • mangelfull dekning av alarmorganer (klokker/sirener)
  • feil teksting av detektorer i forhold til bygg (ofte grunnet feil tekstunderlag, programmering og ombygging)
  • feil/mangelfull O-plan
  • styringer virker ikke (dette kan være heis, lydkutt, lystenning, åpning rømningsdører, stopp i ventilasjonen osv.)

Elektriker Oslo
Elektriker Akershus
Brannsikkerhet
Brannkonsulent
Brannsikring
Brannalarm
Brannteknisk prosjektering
Brannvern
Brannalarmanlegg
Elbil Oslo
Elbil Akershus

Sertifiseringer

Sentralt godkjent
Godkjent for ansvarsrett
Ekomnett autorisasjon
Registrert elinstallatør
Ekomnettautorisasjon

Kontakt

Norel AS
Østre Aker vei 243, 0976 Oslo

Tlf: 22 67 87 87 

E-mail: post@norel.no

Se oss på kart